Hoạt động chơi tập

HAPPY FAMILY'S DAY

GIA ĐÌNH CỦA CON... 👪💖💖💖

Là tiếng ba trầm ấm khuyên răn…👨

Là giọng mẹ dịu hiền à ơi những trưa hè nóng bức…👩

Là tất cả những gì con có, là tất cả những gì con thương…👦👧👶